Neem een abonnement

Gratis Mecsek Magazine voor uzelf en voor uw vrienden

Abonneren

Mecsek Magazine is van en voor vrienden van Hongarije, met name van het Mecsek-gebied. Iedereen kan zich gratis abonneren tot wederopzegging. Momenteel ontvangen ruim 1500 lezers elk kwartaal dit digitale blad.

Meewerken

De redactie is blij met kopij en foto's over ervaringen en achtergronden van de Mecsek en Hongarije in het algemeen. De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te weigeren.

Adverteren

Adverteren is mogelijk voor een bescheiden prijsje. De advertentie moet het liefst wel op Hongarije of de Mecsek betrekking hebben. Prijsopgave kunt u vrijblijvend opvragen.

Facebook

We zijn blij met meer dan 500 likes op Facebook. We stellen nog meer likes op Facebook natuurlijk op prijs en vinden delen en andere aanbevelingen of reacties ook fijn.